اظهارنامه ارزش افزوده


 

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده :

اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده می بایست پس از پایان هر فصل از سال به سازمان امور مالیاتی تحویل گردد. موسسه آریو ارقام علاوه بر تهیه و تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، اسناد و مدارک پشتوانه تهیه آن را نیز برسی و کنترل نموده و راهنمایی های لازم را ارایه می نماید. عدم تهیه اظهارنامه ، عدم ارسال به موقع اظهارنامه، عدم آشنایی با قوانین مربوطه می تواند موجب بروظ جرایم سنگین و زیان مودبان گردد.

 

 

 

 

ورود به سایت

.

جزئیات تماس

  آدرس موسسه آریو ارقام:

سهروردی شمالی ، پائین تر از خیابان بهشتی ، کوچه شهید حمید قدس ( اندیشه 2 ) ، پلاک 70 طبقه اول شمالی واحد 3

تلفن: 88174005, 88173949

فکس: 88174428 

info@arioargham.com

Ario.Argham@gmail.com

JoomShaper