حسابرسی بیمه


 پیش ممیزی و رسیدگی به اسناد و مدارک شرکت جهت اخذ مفاصا حساب تامین اجتماعی :

یکی از نقاط ضعف واحدهای تجاری و مسئولین مالی شرکت ها عدم آشنایی کامل با قوانین تأمین اجتماعی است. اخذ مفاصا حساب بیمه که مستلزم حسابرسی بیمه ای توسط ممیزین تأمین اجتماعی است، به یکی از مشکلات شرکت ها تبدیل شده است. در صورتی که اسناد و مدارک مثبته شرکت به درستی تنظیم نشده باشند اخذ مفاصا حساب بیمه، شرکت را متحمل هزینه های سنگین می کند. موسسه آریو ارقام با به کارگیری کارشناسان کارکشته در حیطه بیمه و تامین اجتماعی مشتریان گرامی را مدد می کند تا با فرایند پیش ممیزی اخذ مفاصا حساب بیمه را به نحوی بسیار شایسته تسهیل نماید و به خروج منابع مالی بی رویه از واحد تجاری و تحمل جرائم سنگین منجر نگردد

 

 

 

 

ورود به سایت

.

جزئیات تماس

  آدرس موسسه آریو ارقام:

سهروردی شمالی ، پائین تر از خیابان بهشتی ، کوچه شهید حمید قدس ( اندیشه 2 ) ، پلاک 70 طبقه اول شمالی واحد 3

تلفن: 88174005, 88173949

فکس: 88174428 

info@arioargham.com

Ario.Argham@gmail.com

JoomShaper