اخذ کارت بازرگانی (حقیقی و حقوقی)


مدارک مورد نیاز برای سدور اظهار نامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی در اداره ثبت شرکتها :

 1. اظهار نامه پلمپ دفاتر تجاری
 2. اظهار نامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی
 3. گواهی پلمپ دفاتر به نام شخص حقیقی یا حقوقی
 4. مدرک دیپلم یا دو نفر معرف که خود صاحب کارت بازرگانی باشند جهت اشخاص حقیقی
 5. اصل سند مالکیت یا اجاره نامه محضری به نام شخص حقیقی یا حقوقی
 6. گواهی عدم سوء پیشیه
 7. تأیدیه حساب جاری شخص حقیقی یا حقوقی و عدم سوء پیشیه بانکی برای تمامی اشخاص حقوقی و حقیقی
 8. چهار قطعه عکس ۶*۴ (جدید ،تمام رخ ، رنگی )
 9. کپی کارت پایان خدمت مدیرعامل(جهت اشخاص حقوقی) و شخص حقیقی
 10. کپی شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل (جهت اشخاص حقوقی) و شخص حقیقی
 11. کد اقتصادی جهت اشخاص حقوقی
 12. مفا حساب دارایی جهت اشخاص حقوقی و حقیقی

مدارک مورد نیاز جهت تمدید کارت بازرگانی و عضویت :

 1. تکمیل دو برگ فرم عضویت اتاق
 2. تکمیل دو برگ فرم مشخصات بازرگانی
 3. اصل کارت های بازرگانی و عضویت
 4. سه قطعه عکس ۶*۴ (جدید ،تمام رخ ، ساده )
 5. اصل مفاصا حساب مالیاتی آخرین سال عمکرد، مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاری
 6. اصل گواهی مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی (برای واحدها تولیدی و صادرکنندگان پوست و روده
 7. یک برگ فتوکپی کد اقتصادی (وزارت دارایی)
 8. در صورت تغییر محل کار : ارائه دو برگ اظهار نامه تغییر آدرس از ثبت شرکتها و یک سری فتوکپی از تمام صفحات سند مالکیت ششدانگ یا اجاره نامه مخصوص محل کار. (در صورتی که عادی بودن اجاره نامه محل کار متقاضی ، ارائه یک سری فتوکپی از کلیه صفحات موارد تعیین شده دراین بند ، رضایت نامه کتبی سایر مالکیی از طرف متقاضی الزامی است )
 9. اصل و کپی فیش پرداختی به حساب جاری ۹۰۱۱۳ بانک ملی ایران شعبه ایثار در وجه وزارت بازرگانی با ذکر نام متقاضی (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران بحساب جاری فوق)

تذکر : در صورتی که متقاضی کارت بازرگانی نتواند برای انجام امور مربوط شخصامراجعه نماید مراجعه کننده ملزم به ارائه وکالتنامه رسمی و معتبر از طرف متقاضی می باشد.

ابطال کارت بازرگانی :

متقاضی ابطال بازرگانی با در دست داشتن اصل کارت بازرگانی و یک برگ تقاضای ابطال به واحد ثبت نام در دفتر بازرگانی مراجعه و مدارک مزبور ارائه شود و مسئول مربوطه نسبت به ثبت تقاضانامه و درج شماره در روی آن ، مراتب را دردفتر ثبت می نمایند . پس از ثبت اتاق بازرگانی مراجعه و مدارک مذکور در صفحات بعدی تهیه و تحویل گردد.

 

ورود به سایت

.

جزئیات تماس

  آدرس موسسه آریو ارقام:

سهروردی شمالی ، پائین تر از خیابان بهشتی ، کوچه شهید حمید قدس ( اندیشه 2 ) ، پلاک 70 طبقه اول شمالی واحد 3

تلفن: 88174005, 88173949

فکس: 88174428 

info@arioargham.com

Ario.Argham@gmail.com

JoomShaper